O autoru

 

Screen Shot 2019-07-17 at 09.47.23.pngMarko Turudić docent je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru područja upravnog prava njegov znanstveni interes i radovi u prvom su redu vezani uz problematiku reguliranja mrežnih industrija i javne nabave. Nastavu održava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studijskom centru javne uprave i javnih financija i Studijskom centru socijalnog rada. Gostujući je predavač na International Christian Universityu (Tokio, Japan) i China University of Political Science and Law (Peking, Kina). Autor je nekoliko knjiga, uključujući „Pravo javne nabave“ (2017.) i „Komentar Zakona o javnoj nabavi“ (2018.), i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

Službena web stranica

Popis knjiga i radova

Linkedin

Mail

%d bloggers like this: