Stupio na snagu Instrument Europske unije za jačanje europske obrambene industrije kroz zajedničku nabavu (EDIRPA)

Ruska agresija na Ukrajinu ukazala je načitav niz unutarnjih problema sa kojima se Europska unija (EU) nije bavila na odgovarajući način ili ih je u potpunosti zanemarivala. To se prije svega odnosi na energetsku politiku i energetsku neovisnost, osiguranje opskrbnih lanaca, ali i na probleme u obrambenim politikama država članica kao i EU u cjelini.…

Read more Stupio na snagu Instrument Europske unije za jačanje europske obrambene industrije kroz zajedničku nabavu (EDIRPA)

Anti-Coercion Instrument kao alat EU za borbu protiv ekonomskih pritisaka trećih zemalja

Ekonomski utjecaj ”nelojalne konkurencije” iz trećih zemalja na zajedničko tržište Europske unije (EU) već je dugi niz godina prepoznat kao ozbiljna prepreka razvoju zajedničkog tržišta općenito, ali i zajedničkog tržišta javne nabave. Posebno se može primijetiti kako EU u posljednjih nekoliko godina počinje poduzimati ozbiljne korake u rješavanju tog problema. U tom smislu je podsjećam…

Read more Anti-Coercion Instrument kao alat EU za borbu protiv ekonomskih pritisaka trećih zemalja

Odgovornost državnih službenika za štetu

21. i 22. rujna 2023. održali su se Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, najvažnija domaća konferencija posvećena upravnom pravu. Ovogodišnja tema konferencije bila je ”Javna služba”. Lana Ofak i ja smo izlagali o odgovornosti državnih službenika za štetu, te u nastavku prilažem tekst našeg izlaganja. Rad u kojem ćemo navedenu temu detaljnije razdraditi trebao bi biti objavljen…

Read more Odgovornost državnih službenika za štetu

On the Limiting of Remedies in Croatian Public Procurement: Has It Gone Too Far?

U nastavku objavljujem svoj rad iz posljednjeg broja Public Procurement Law Review-a. Kako je rad iz paywalla, zahvaljujem Thomson Reutersu i PPLR-u na suglasnosti da rad objavim ovdje kako bi bio dostupan i široj publici. This material was first published by Thomson Reuters, trading as Sweet & Maxwell, 5 Canada Square, Canary Wharf, London, E14…

Read more On the Limiting of Remedies in Croatian Public Procurement: Has It Gone Too Far?

Hrvatsko-francuski upravnopravni dani 2023.

U Splitu se 21. i 22. rujna održavaju 17. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, nedvojbeno najvažnija međunarodna konferencija iz upravnog prava u Hrvatskoj koja je već skoro dva desetljeća mjesto znanstvenih rasprava o (u tom trenutku aktualnim) upravnopravnim temama. Osnovni koncept – domaći znanstvenici i praktičari upravnog prava zajedno sa francuskim kolegama i članovima Conseil d’Etat-a –…

Read more Hrvatsko-francuski upravnopravni dani 2023.

Zatvara li EU tržište javne nabave trećim zemljama?

1. Uvod Posljednjih godina sve je važnije pitanje kako Europska unija (EU) treba pristupiti pitanju otvorenosti zajedničkog tržišta javne nabave za gospodarske subjekte koji dolaze iz država koje možda ne dijele temeljne (ekonomske) vrijednosti EU, ali i čiji su pravosudni i drugi standardi udaljeniji od onih uspostavljenih u državama članicama. Ovo pitanje je postalo posebno…

Read more Zatvara li EU tržište javne nabave trećim zemljama?

Fakultativni razlozi isključenja u Direktivi 2014/24/EU – propuštena prilika za socijalno odgovornu nabavu?

Ovo je tekst mog izlaganja sa Međunarodne konferencije o javnoj nabavi od 11. svibnja 2023., Opatija. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj. 1. UVOD Socijalno odgovorna javna nabava (socially responsible public procurement – SRPP) sve je važniji dio regulatornog okvira EU za javnu nabavu. Korištenje kupovne moći država za postizanje društveno odgovornih ciljeva (zapošljavanje socijalno…

Read more Fakultativni razlozi isključenja u Direktivi 2014/24/EU – propuštena prilika za socijalno odgovornu nabavu?

EU podatkovni prostor za za javnu nabavu – prilika za svrhovitu digitalizaciju javnonabavnih podataka

Europska komisija (EK) je prošli mjesec objavila Komunikaciju Javna nabava: podatkovni prostor za poboljšanje javne potrošnje, poticanje oblikovanja politika koje se temelji na podacima i poboljšanje pristupa natječajima za MSP-ove. EK ovdje prepoznaje iznimno važan problem javne nabave na razini cijele EU – na TED-u (na kojem se objavljuju postupci javne nabave vrijednosti veće od…

Read more EU podatkovni prostor za za javnu nabavu – prilika za svrhovitu digitalizaciju javnonabavnih podataka

Neka razmišljanja o dopustivosti novih referenci u postupcima javne nabave u povodu zahtjeva za tumačenje Visokog upravnog suda Sudu Europske unije

Pitanje dopustivosti izmjene ponude nakon isteka roka za predaju u postupcima javne nabave već dugo vremena je od velike važnosti u domaćem pravnom poretku. U dostupnoj praksi najčešće se razmatralo smije li naručitelj prihvatiti reference koje nisu bile u sastavu originalne ponude, već su naknadno dodane u kasnijim stadijima postupka. U nastavku iznosim neka preliminarna…

Read more Neka razmišljanja o dopustivosti novih referenci u postupcima javne nabave u povodu zahtjeva za tumačenje Visokog upravnog suda Sudu Europske unije

Upravni nadzor u postupcima javne nabave – izlaganje sa Okruglog stola HAZU ”Pravno uređenje i provedba nadzora u hrvatskoj javnoj upravi”

HAZU je 21. veljače 2023. organizirao Okrugli stol o pravnom uređenju i provedbi nadzora u hrvatskoj javnoj upravi. Uvodna izlaganja imali su; U narednim mjesecima HAZU će objaviti zbornik naših radova, a u nastavku je tekst mog izlaganja o upravnom nadzoru u postupcima javne nabave. Postupci javne nabave su upravni postupci od iznimne važnosti za…

Read more Upravni nadzor u postupcima javne nabave – izlaganje sa Okruglog stola HAZU ”Pravno uređenje i provedba nadzora u hrvatskoj javnoj upravi”