Objavljen je novi Single Market Scoreboard

Europska komisija danas je objavila novi Single Market Scoreboard 1 , o kojem općenito više možete pročitati ovdje;

Single Market Scoreboard za javnu nabavu s posebnim naglaskom na Hrvatsku

Iako nesavršen 2, još uvijek je koristan alat za utvrđivanje općih trendova tržišnog natjecanja država članica ali i specifičnih tržišta poput javnonabavnog. Dobra vijest je da prema podacima novog posebnog javnonabavnog Scoreboarda 3 ima više država članica koje su u ”zelenom”, gdje je i dalje i Hrvatska. 4

Javnonabavni Single Market Scoreboard za 2019.

Javnonabavni Single Market Scoreboard temelji se na 12 pokazatelja 5, od kojih se posebno ističu prva tri, koji i nose najviše bodova jer su direktno vezani za tržišno natjecanje, transparentnost i pristup tržištu;

 • postotak javnonabavnih postupaka u kojima je ponudu poslao samo jedan gospodarski subjekt,
 • postupak nabave proveden bez poziva za nadmetanje, i
 • vrijednost javnonabavnih postupaka oglašenih u TED-u (izražava se kao udio vrijednosti takvih postupaka u nacionalnog BDP-u

Iako Hrvatska i dalje ukupno dobro stoji u ovom istraživanju, korisno je posebno pogledati je li bilo kakvih pomaka upravo u ove tri najvažnije kategorije.

Tako je postotak javnonabavnih postotaka u kojima je ponudu poslao samo jedan ponuditelj pao za čak šest posto 6;

ali je postotak postupaka javne nabave provedenih bez poziva za nadmetanje porastao za tri posto 7;

dok kod vrijednost javnonabavnih postupaka oglašenih u TED-u ne primjećujemo nikakve promjene 8;

Hrvatska sa javnonabavnim dijelom Single Market Scoreboarda može biti zadovoljna. Ipak, porast postotka postupaka javne nabave provedenih bez poziva za nadmetanje može zabrinjavati ukoliko se sljedeće godine pokaže kako nije riječ o anomaliji već o uzlaznom trendu, budući da ukazuje na značajno povećanje korištenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave kao jednog od najmanje transparentnih postupaka javne nabave.

Nekategorizirano

 1. vidi ovdje.
 2. Neke prijedloge za poboljšanje Single Market Scoreboarda vidi u ovoj studiji.
 3. Koji se temelji na podacima za 2019.
 4. Ujedinjeno Kraljevstvo je i dalje prisutno u istraživanju budući da je riječ o podacima za 2019.
 5. Na poziv za nadmetanje se javio samo jedan ponuditelj, nije objavljen poziv za nadmetanje, vrijednost objava na TED-u, zajednička nabava više naručitelja, kriteriji za odabir ponude, brzina odabira, učestalost malih i srednjih poduzetnika kao ugovaratelja, broj ponuda malih i srednjih poduzetnika, javnonabavni postupci podijeljeni u grupe, manjkavi pozivi na dostavu ponuda, broj postupaka u kojima prodavatelji nisu dostavili OIB (ili njegov ekvivalent), broj postupaka u kojima kupci nisu dostavili OIB (ili njegov ekvivalent).
 6. Sa 23 na 17%.
 7. Sa 5 na 8%
 8. Zbog kašnjenja u dostupnosti podataka, podaci za ovaj kriterij su iz 2017., pa uspoređujući podatke za 2016. i 2017. vidimo da je postotak isti – 5,4%

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: