Oznaka: obrambena nabava

Stupio na snagu Instrument Europske unije za jačanje europske obrambene industrije kroz zajedničku nabavu (EDIRPA)

Ruska agresija na Ukrajinu ukazala je načitav niz unutarnjih problema sa kojima se Europska unija (EU) nije bavila na odgovarajući način ili ih je u potpunosti zanemarivala. To se prije svega odnosi na energetsku politiku i energetsku neovisnost, osiguranje opskrbnih lanaca, ali i na probleme u obrambenim politikama država članica kao i EU u cjelini.…

Read more Stupio na snagu Instrument Europske unije za jačanje europske obrambene industrije kroz zajedničku nabavu (EDIRPA)