Oznaka: strojno učenje

EU podatkovni prostor za za javnu nabavu – prilika za svrhovitu digitalizaciju javnonabavnih podataka

Europska komisija (EK) je prošli mjesec objavila Komunikaciju Javna nabava: podatkovni prostor za poboljšanje javne potrošnje, poticanje oblikovanja politika koje se temelji na podacima i poboljšanje pristupa natječajima za MSP-ove. EK ovdje prepoznaje iznimno važan problem javne nabave na razini cijele EU – na TED-u (na kojem se objavljuju postupci javne nabave vrijednosti veće od…

Read more EU podatkovni prostor za za javnu nabavu – prilika za svrhovitu digitalizaciju javnonabavnih podataka