EU podatkovni prostor za za javnu nabavu – prilika za svrhovitu digitalizaciju javnonabavnih podataka

Europska komisija (EK) je prošli mjesec objavila Komunikaciju Javna nabava: podatkovni prostor za poboljšanje javne potrošnje, poticanje oblikovanja politika koje se temelji na podacima i poboljšanje pristupa natječajima za MSP-ove. 1 EK ovdje prepoznaje iznimno važan problem javne nabave na razini cijele EU – na TED-u (na kojem se objavljuju postupci javne nabave vrijednosti veće od europskih pragova) objavljuje se samo oko 20% poziva za podnošenje ponuda, dok je ostalih 80% raštrkano po raznim nacionalnim ili regionalnim portalima država članica sa nestrukturiranim i teško pretraživim podacima.

Stoga EK planira izgraditi cjeloviti europski podatkovni prostor za javnu nabavu (PPDS) čiji je cilj:

 • stvoriti platformu na razini EU-a koja će prvi put omogućiti pristup podacima o javnoj nabavi koji su dosad bili raštrkani na razini EU-a te nacionalnoj i regionalnoj razini,
 • znatno poboljšati kvalitetu, dostupnost i cjelovitost podataka bliskom suradnjom EK i država članica te uvođenjem novih e-obrazaca koji će javnim naručiteljima omogućiti dostavu podataka na strukturiraniji način,
 • kombinirati tako prikupljene podatke sa analitičkim alatima poput AI-ja uz pomoć strojnog učenja i obrade prirodnog jezika.

EK navodi kako će se uspostavljanjem takve jedinstvene baze podataka za nabave iznad ali i ispod europskih pragova osigurati;

 • dobivanje veće vrijednosti za novac planiranjem poziva za podnošenje ponuda koje se temelji na podacima,
 • bolje usmjeravanje i uspješnost javne potrošnje ocjenjivanjem prema referentnim vrijednostima i razmjenom znanja,
 • olakšavanje daljnje digitalne transformacije,
 • borba protiv korupcije i rasipanja javnih sredstava,
 • poboljšavanje pristupa pozivima za podnošenje ponuda radi poticanja tržišnog natjecanja,
 • jednostavnije izvješćivanje o inovativnoj, zelenoj i socijalnoj nabavi,
 • praćenje apsorpcije EU fondova.

Ovo je izvrsna inicijativa za koju se iskreno nadam da će uspjeti. Najbolji primjer o važnosti i nužnosti jedne ovakve inicijative je i naš EOJN. Iako se kroz EOJN objavljuju svi naši domaći postupci javne nabave – podaci su nestrukturirani (unatoč objavi mjesečnih CSV fileova). Naručitelji dokumentacije o nabavi (DON) objavljuju kroz dokumente različitih formata, te ne postoje nikakvi alati za zbirno pretraživanje po ključnim riječima. Takav ustroj EOJN-a onemogućuje bilo kakvo suvislo znanstveno istraživanje (bez korištenja kompleksnih data scrape-ova), te onemogućuje uspostavljanje nacionalnih javnonabavnih politika koje se zasnivaju na čistim podacima, a ne na osobnim dojmovima. Važno je napomenuti kako kod nas u ovom kontekstu nije problematičan samo EOJN. Iako treba pohvaliti kvalitetu stranice DKOM-a koja osigurava dostupnost cjelokupne javnonabavne prakse u povodu pravnih lijekova, važno je napomenuti kako i ovdje pretraga po ključnim riječima – koja je iznimno važna za kvalitetno praćenje smjera djelovanja DKOM-a i Visokog upravnog suda ali i njihove usklađenosti sa praksom Suda Europske unije – manjka. Tek pristup u kojem bi svi navedeni podaci bili dostupni za jednostavnije pretraživanje i za lakšu strojnu analizu bi doveo do značajno veće transparentnosti kroz kvalitetniji pristup podacima svim zainteresiranim dionicima; civilnom društvu, akademskoj zajednici ali i autorima javnih politika kojima bi takvi podaci bili od iznimne važnosti.

Detaljiniji prikaz kako je PPDS zamišljen možete vidjeti u samom tekstu Komunikacije EK koja je dostupna na linku u prvoj fusnoti. Ovdje bih se htio osvrnuti samo na neke dijelove koji mogu značajno otežati ostvarenje ciljeva ovako važnog projekta;

 • U svim državama članicama za nabave ispod europskih pragova postoje različiti standardi prikupljanja podataka, a u nekim državama članicama i više različitih baza ili oglasnih stranica. Sve navedeno može značajno otežati i poskupiti stvaranje jedinstvenih EU standarda prikupljanja i analize podataka.
 • Izgleda da će države članice moći odlučiti žele li sudjelovati u PPDS-su ili ne.2 Odbijanje sudjelovanja određenje države članice u PPDS-u imati će vrlo negativan učinak na dostupnost kvalitetnih javnonabavnih podataka i unutar te države članice, budući da neće biti ”vanjske” motivacije za prilagodbu nacionalne stranice za oglašavanje suvremenim zahtjevima strojnog pretraživanja podataka. Također, ovakav pristup može (bar srednjeročno) dovesti u pitanje korisnost PPDS-a u potpunosti (koja je svrha PPDS-a ako u njemu ne sudjeluju sve države članice, pa makar i sa jako dugim prijelaznim razdobljem u kojem mogu prilagoditi nacionalne baze zahtjevima PPDS-a).
 • Države članice koje odluče sudjelovati u PPDS-u zadržat će kontrolu nad time koje podatke žele podijeliti s podatkovnim prostorom za javnu nabavu (osim podataka koji se moraju objavljivati na portalu TED na temelju direktiva o javnoj nabavi). Ovakav pristup može dovesti do dodatne fragmentacije podataka dostupnih u PPDS-u, ali i dovesti u pitanje smislenost samog projekta.

Nekategorizirano

 1. Puni tekst dostupan ovdje.
 2. Međutim, čak i države članice koje još nisu spremne za sudjelovanje u podatkovnom prostoru imat će koristi od provedbe načela navedenih u nastavku zbog njihove vrijednosti za operativnu učinkovitost i pripremu za politiku koja se u većoj mjeri temelji na dokazima.” – str. 9. Komunikacije EK

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: