Predkomercijalna nabava – primjer postupka uz sudjelovanje hrvatskog naručitelja

Nabava dobara ili usluga koji u trenutku provođenja postupka nabave ne postoje na tržištu do usvajanja javnonabavnog regulatornog okvira EU iz 2014. predstavljala je naručiteljima praktične probleme. Novim regulatornim okvirom uvodi se novi postupak – partnerstvo za inovacije, kojim se takva nabava značajno olakšava. Ipak, recitalom 47. Direktive 2014/24/EU zadržava se i mogućnost provođenja predkomercijalne nabave, koja se također može koristiti u takvim situacijama. Predkomercijalna nabave opisana je u Komunikaciji Europske komisije ”Predkomercijalna nabava: Pokretanje inovacije radi osiguravanja održivih, visokokvalitetnih javnih usluga u Europi” iz 2007. (Komunikacija), u kojoj se opisuju slučajevi nabave usluga istraživanja i razvoja koje nisu obuhvaćene Direktivom 2014/24/EU.

Sukladno Komunikaciji, predkomercijalna nabava se odnosi na fazu istraživanja i razvoja prije komercijalizacije tako razvijenog proizvoda ili usluge. Važno je napomenuti kako će u ovim situacijama naručitelj, sukladno članku 14. Direktive 2014/24/EU, morati provesti postupak javne nabave sukladno Direktivi jedino ako korist od postupka ima isključivo naručitelj za svoju uporabu u obavljanju svojih poslava, i ako je naručitelj u potpunosti platio uslugu. U svim drugim situacijama, moguće je primjeniti liberalniji režim predkomercijalne nabave.

Predkomercijalna nabava, sukladno Komunikaciji, sastoji se od tri faze. Prva faza odnosi se na fazu istraživanja, druga na izradu prototipa a treća na prozivodnju testne serije.

Predkomercijalna nabava se pokazala iznimno uspješnom u komaprativnim pravnim sustavima. Tako Mazzucato u svojoj izvrsnoj knjizi ”The Entrepreneurial State; Debunking Public vs Private Sector Myths” (link na kraju posta) naglašava kako je u SAD-u predkomercijalna nabava dovela do razvoja Interneta i GPS sustava, danas nezamjenjive tehnologije. Ipak, na razini EU, pa tako i Hrvatske, iznimno se rijetko koristi. Neki od razloga su svakako i njena kompleksnost, veliki troškovi provođenja ovakvog postupka u više faza, mogućnost promjene velikog broja gospodarskih subjekata kroz različite faze i izostanak pravne sigurnosti za gospodarske subjekte. Za detaljinije obrazloženje nedostataka vidi i članak Marte Andrecke u prilogu na kraju posta.

Stoga je iznimno pohvalno kako je početkom listopada ove godine objavljen početak postupka predkomercijalne nabave u kojem sudjeluje i jedan hrvatski naručitelj. Naime, u okviru EU projekta HSMonitor, naručitelji iz pet zemalja (uključujući četiri države članice) pokrenuli su predkomercijalnu nabavu ICT rješenja praćenja kojim bi se optimiziralo liječenje povišenog tlaka. Koordinator je tursko Ministarstvo zdravstva, a sudionici su talijanska regija Lombardija i Sveučilišna bolnica Federico II, švedska regija Jamtland Herjedalen, španjolski TICBIOMED iz regije Murcia i hrvatski Dom zdravlja Zagreb – Centar.

Planira se kako će nabavljeno rješenje poticati upravljanje liječenjem i terapijom od strane samih pacijenata. Predkomercijalna nabava će se sastojati od četiri faze; otvorenih tržišnih konzultacija, određivanja arhitekture i sustava prilagođenog pacijentima i pružateljima usluga, razvoj prototipa i testiranje, i dokazivanje učinkovitosti sustava kroz studiju provedenu na 500 pacijenata uz sudjelovanje 150 liječnika.

Planira se kako će se ovakvim rješenjem uštediti preko 5 milijardi Eura u svih pet država sudionica kroz smanjenje komplikacija koje su posljedica visokog tlaka.

Vrlo je pohvalno primjetiti i zagrebački Dom zdravlja kako sudjeluje u ovakvom, vrlo rijetkom, nabavnom postupku. Sa zanimanjem ćemo pratiti daljnji razvoj postupka kao i rješenja koja njime rezultiraju.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0799:FIN:EN:PDF

https://cordis.europa.eu/project/rcn/224984/factsheet/en

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2910911

https://www.amazon.com/Entrepreneurial-State-Debunking-Private-Economics/dp/0857282522

Nekategorizirano

Odgovori

%d