Objavljena nova Bibliografija o pravu i regulaciji javne nabave

Prije nekoliko dana objavljena je nova verzija Bibliografije o pravu i regulaciji javne nabave (Bibliography on Public Procurement Law and Regulation). Bibliografija je započeta u okviru EU Asia Inter University Network for Teaching and Research in Public Procurement Regulation pod vodstvom Sveučilišta u Nottinghamu i profesorice Arrowsmith. Prva verzija je predstavljena 2011., a ovo je dopunjena verzija sa novim unosima zaključno sa 2019., te se sada vodi kroz Public Procurement Research Group Sveučilišta u Nottinghamu.

Bibliografija predstavlja izvrstan i iscrpan pregled javnonabavne literature na svjetskoj razini. Tako je njome pokriveno sve od općih javnonabavnih načela, javne nabave međunarodnih organizacija poput UNCITRAL-a ili WTO-a, regionalnih i/ili kontinentalnih organizacija, te velikog broja zemalja prikazanih po kontinentima.

Iako će prije svega biti od koristi istraživačima i kolegicama i kolegama koji pišu znanstvene ili stručne, specijalstičke ili doktorske radove, sustavnost i tematska podijeljenost literature može pomoći i praktičarima u pronalasku literature za rasvjetljavanje njihovih konkretnih problema (pogotovo dio o EU javnonabavnoj literaturi).

Bibliografija je dostupna ovdje.

Nekategorizirano

Odgovori

%d