O izmjenama Zakona o državljanstvu

Odbor za zakonodavstvo Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. lipnja 2019. većinom je glasova (sedam ”za” i jedan ”suzdržan”) dao podršku Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Prijedlog). Na tekst Prijedloga nije bilo primjedbi.

Prijedlogom su predložene značajne izmjene normiranju prava državljanstva u hrvatskom pravu, koje možete vidjeti u priloženom dokumentu. Posebno zanimljivom smatram sljedeću izmjenu;

Također se propisuje mogućnost ukidanja rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva bez vremenskog ograničenja, ako je stečeno temeljem braka sklopljenog iz koristi sukladno odredbama Zakona o strancima ili lažnim predstavljanjem ili prijevarom u upravnom postupku stjecanja hrvatskog državljanstva. Ujedno su precizirani razlozi poništenja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo zbog osude osobe, koja je stekla hrvatsko državljanstvo prirođenjem, u kaznenom postupku za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva. 

Navedene izmjene normirane su člankom 15. Prijedloga;

Rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem ukinut će se u svako doba u obnovljenom postupku po službenoj dužnosti, ako je stečeno temeljem braka sklopljenog iz koristi sukladno odredbama Zakona o strancima ili lažnim predstavljanjem ili prijevarom u upravnom postupku stjecanja hrvatskog državljanstva.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka poništit će se u obnovljenom postupku po službenoj dužnosti, ako se utvrdi da je osoba koja je stekla hrvatsko državljanstvo osuđena za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, odnosno za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva.

Navedenu normu smatram upitnom. Naime, tom odredbom se omogućuje oduzimanje državljanstva koje je stečeno prirođenjem u slučaju utvrđivanja osuđivanja za kaznena djela protiv Republike Hrvatske, odnosno za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva. Iako su razumljivi motivi predlagatelja za uvrštavanje ovakve odredbe, važno je naglasiti kako činjenica da je ovakva mogućnost predviđena isključivo za osobe koje su državljanstvo stekle prirođenjem, a ne i za osobe koje su državljanstvo stekle redovitim putem (npr. rođenjem ako su oba roditelja u trenutku rođenja bili hrvatski državljani), praktički ukida jedinstvo instituta hrvatskog državljanstva, i uvodi razlikovanje hrvatskih državljana s obzirom na to na koji su način to državljanstvo stekli. Također, pitanje je je li ta odredba sukladna Ustavu Republike Hrvatske.

https://www.sabor.hr/radna-tijela/odbori-i-povjerenstva/izvjesce-odbora-za-zakonodavstvo-o-konacnom-prijedlogu-605

Opće upravno pravo

1 Comment Leave a comment

Odgovori

%d