Edukacija – Izmjene ugovora o javnoj nabavi

OPĆENITO O EDUKACIJI

Sklapanjem ugovora o javnoj nabavi naručitelj i odabrani ponuditelj ugovorno uobličuju  prava i obveze iz odluke o odabiru, te nakon potpisa navedene obveze počinju i izvršavati. Ipak, ugovor o javnoj nabavi moguće je i izmijeniti tijekom njegova trajanja. Važno je napomenuti kako naručitelj i gospodarski subjekt nisu potpuno slobodni u razlozima i načinima izmjena ugovora, već ograničeni točno utvrđenim uvjetima iz Zakona o javnoj nabavi, te Direktive 2014/24/EU. U praksi se pokazalo kako baš kod tumačenja i primjene izmjene ugovora o javnoj nabavi postoje određene nedoumice.

Katedra za Upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ima dugogodišnje iskustvo organiziranja edukacija iz fakultetskog programa cjeloživotnog obrazovanja, u sklopu kojeg organizira i ovu edukaciju iz izmjena ugovora o javnoj nabavi. Posebno nam je drago da ovu, ali i čitav niz budućih edukacija organiziramo u suradnji sa Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). 

Predavači su članovi Katedre za Upravno pravo i DKOM-a sa širokim kompetencijama u javnoj nabavi. Ovakav spoj znanstvenog i praktičnog pristupa osigurava sagledavanje ključnih pitanja izmjene ugovora o javnoj nabavi iz više različitih gledišta.

Ovo nije još jedna od edukacija koje se obavljaju po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi stjecanja certifikata iz područja javne nabave. Pohađanjem ove edukacije (te polaganjem ispita ili pisanjem rada) polaznik stječe potvrdu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dva ECTS boda, koji će se moći priznati kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Edukacija će se održati 30. 9. i 1.10. 2021. od 17 do 21h (ukupno 10 školskih sati). Cijena edukacije je 1.750,00 kn.

Detaljne informacije o satnici, nastavnim cjelinama, predavačima i načinu prijave možete vidjeti u zasebnim rubrikama.

Za sve ostale informacije možete se obratiti gospodinu Jasminu Mujinoviću;

jasmin.mujinović@pravo.hr

PREDAVAČI

Danijela Antolković, mag. iur.

Danijela Antolković trenutno radi kao članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Dugogodišnje radno iskustvo na području javne nabave stekla je radom u Ministarstvu zdravlja u kojem je iz perspektive naručitelja stekla iskustvo pripreme i provedbe postupaka javne nabave, te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radeći na kontroli žalbenih predmeta kao savjetnica te kao voditeljica Stručne službe za rješavanje užalbenim postupcima. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom „International Master in Public Procurement Management“ (IMPPM) na sveučilištu Tor Vergata u Rimu, te je položila pravosudni i javnobilježnički ispit. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

Zvonimir Jukić, mag. iur


Zvonimir Jukić je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

Maja Kuhar, mag.iur


Maja Kuhar je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne  nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz  perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te  sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.

izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se najviše bavi reguliranjem mrežnih industrija  i javnom nabavom. Samostalni je autor je nekoliko knjiga, uključujući „Pravo javne nabave“ (2017.) i „Komentar Zakona o javnoj nabavi“ (2018.), i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova.  Nositelj je predmeta ”Javna nabava” na diplomskom i poslijediplomskim (specijalističkom i doktorskom) studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te  Studijskom centru za javnu upravu. Organizator je i voditelj niza edukacija cjeloživotnog obrazovanja iz javne nabave.

Službena web stranica

Privatna web stranica

PROGRAM I SATNICA

PRIJAVE

Na edukaciju se možete prijaviti do srijede, 29. 9. 2021., na sljedećem linku;

Link za prijavu

Edukacija će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  O točnoj dvorani održavanja biti ćete obaviješteni na vrijeme. U slučaju pogoršane epidemiološke situacije, edukacija prelazi u online način održavanja.

Cijena edukacije po polazniku iznosi 1.750,00 kn. Upisnina pokriva sve troškove edukacije, što uključuje nastavne materijale, izdavanje potvrda ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.

Nekategorizirano

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: