Prijedlog Pravilnika o provedbi nabave u obnovi

UVOD

Izmjenama Zakona o obnovi 1 iz postupaka nabave u okviru obnove je praktički u potpunosti isključena javna nabava. O ovom vrlo lošem i štetnom rješenju zadnje sam pisao ovdje. Člankom 42. navedenih izmjena propisano je kako će postupak nabave u obnovi, kao i žalbeni postupak, propisati resorni ministar – pravilnikom.

Navedeni Pravilnik2 je u javno savjetovanje pušten 5. studenog, koje će trajati do 11. studenog (šest dana, za razliku od uobičajenih 15 do 30 dana za pravilnike). U nastavku ću pokušati analizirati neke od odredbi koje mi se čine važnima.

NAČELA POSTUPKA

Stavkom 15. članka 2. Pravilnika propisano je sljedeće;

Sudionici su u primjeni ovoga Pravilnika u odnosu na sve gospodarske subjekte obvezni poštovati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluga te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Dakle, na primjenu Pravilnika su protegnuta sva načela postupaka javne nabave iz članka 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN) 3. O sadržaju navedenih načela u kontekstu javne nabave više vidi ovdje i ovdje. Činjenica da se načela ZJN-a izričito spominju u Pravilniku može biti od iznimne važnosti u budućim žalbenim postupcima u obnovi. Kako se u obnovi ne primjenjuje ZJN, naručitelji neće biti obvezni iznimno važnim institutima prava javne nabave, te će prostor za greške/korupciju biti neusporedivo veći. Također, žalitelji će imati značajno manje osnova za žalbu, budući da se neće moći pozivati na nepoštivanje odredaba ZJN-a. Ipak, pametnim korištenjem i pozivanjem na javnonabavna načela propisana stavkom 15. stavkom 2. Pravilnika žalitelji će ipak možda moći zahtijevati veće standarde vođenja postupka od naručitelja u obnovi.

Ovdje je ipak važno upozoriti na (bar na prvi pogled) sličnu situaciju kad se govori o načelima kao temelju postupanja u upravnim postupcima – postupanja Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa (POSI) sukladno članku 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (ZSSI) 4, kojim su propisana načela djelovanja dužnosnika. Takva praksa POSI-ja je početkom ove godine pala pred Visokim upravnim sudom 5 Mislim da ovdje ipak nije riječ o usporedivim situacijama budući da u stavku 15. članka 2. Pravilnika postoji izričita obveza poštivanja točno određenih načela u svim postupcima obnove, dok su člankom 5. ZSSI-a propisane puno općenitije smjernice djelovanje dužnosnika. Ipak, biti će zanimljivo pratiti buduću praksu DKOM-a i poglavito Visokog upravnog suda (VUS) ukoliko u žalbama/tužbama bude izričitog pozivanja na kršenje javnonabavnih načela.

NABAVA DO 200.000,00 ODNOSNO DO 500.000,00 KUNA

Možda najkontroverznija odredba članka 3. Pravilnika je stavak 1., kojim je propisano sljedeće;

Za nabavu roba i usluga čija ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave bez PDV-a definirana planom nabave iznosi manje od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova manju od 500.000,00 kuna sudionici mogu Poziv na dostavu ponude uputiti na adresu najmanje jednog gospodarskog subjekta putem elektroničke pošte.

Dakle, u nabavama do 200.000,00 (robe i usluge) i 500.000,00 kn (radovi), ovim Pravilnikom se omogućava naručiteljima sklapanje direktne pogodbe sa gospodarskim subjektom po izboru. Ovo je vrlo opasna odredba, budući da ozakonjuje izostanak pa čak i privida tržišnog natjecanja u nabavama u obnovi ispod navedenih pragova, te postavlja značajno liberalnije nabavne uvjete čak i od jednostavne nabave izvan konteksta obnove. Važno je naglasiti kako je u ovim nabavama isključena mogućnost podnošenja žalbe. Kombinacija mogućnosti poziva ponude samo jednom gospodarskom subjektu i izostanak pravnih lijekova stvaraju možda i najveći koruptivni rizik u cijeloj obnovi.

ŽALBENI POSTUPAK

Kod nabava u vrijednosti preko 200.000,00 i 500.000,00 kuna omogućuje se podnošenje žalbe DKOM-u, te podnošenje tužbe protiv odluke DKOM-a Visokom upravnom sudu (VUS). Izričito se navodi primjena Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) u žalbenom postupku pred DKOM-om. Sve odredbe žalbenog postupka više-manje slijede žalbeni postupak sukladno ZJN-u, sa iznimkama koje se odnose na npr. kraće rokove očitovanja i puno manjim mogućnostima uređenja žalbe.

Iako postoji mogućnost podnošenja žalbe tijelu i sudu koji i inače rješavaju javnonabavne žalbe i tužbe, ovakvo rješenje nepotrebno stvara pravni paralelizam – DKOM uz klasične javnonabavne žalbe sukladno ZJN-u mora rješavati i žalbe u ovim postupcima. Ipak, najveći problem je u tome što budući da naručitelji nabave u obnovi provode sukladno ovome iznimno šturome pravilniku – žalitelji se u žalbama praktički neće imati na što pozvati. Stoga za žalitelje od velike važnosti može biti pametno pozivanje na kršenje temeljnih načela postupaka javne nabave iz stavka 15. članka 2. Pravilnika.

Nekategorizirano

  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, NN 117/21.
  2. Vidi ovdje.
  3. NN 120/16.
  4. NN 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19.
  5. Vidi ovdje.

1 Comment Leave a comment

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: