Edukacija – Fakultativni razlozi isključenja iz postupaka javne nabave – 28.2. i 1.3. 2022.

O EDUKACIJI

Katedra za Upravno pravo PFZG-a u suradnji sa DKOM-om organizira novu (treću od listopada 2021.) edukaciju cjeloživotnog obrazovanja iz javne nabave.1 Ovaj put smo odlučili obraditi temu fakultativnih razloga isključenja. Tema je bila dosta visoko na listi prioriteta prošlih polaznika, a i mi mislimo da ima puno prostora za razgovor o nedoumicama koje još uvijek predstavlja u praksi.

O edukaciji se opširnije možete informirati na webu Fakulteta.

U nastavku možete vidjeti osnovne informacije o predavačima, satnici i načinu prijave. Nadam se da se vidimo!

PREDAVAČI

Danijela Antolković, mag. iur.

Danijela Antolković trenutno radi kao članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Dugogodišnje radno iskustvo na području javne nabave stekla je radom u Ministarstvu zdravlja u kojem je iz perspektive naručitelja stekla iskustvo pripreme i provedbe postupaka javne nabave, te u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave radeći na kontroli žalbenih predmeta kao savjetnica te kao voditeljica Stručne službe za rješavanje užalbenim postupcima. Završila je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski specijalistički studij pod nazivom „International Master in Public Procurement Management“ (IMPPM) na sveučilištu Tor Vergata u Rimu, te je položila pravosudni i javnobilježnički ispit. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima u području javne nabave.

Zvonimir Jukić, mag. iur


Zvonimir Jukić je član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Diplomirani je pravnik iz Zagreba s položenim pravosudnim ispitom. U dosadašnjoj karijeri radio je kao odvjetnički vježbenik te u sustavu državne uprave, u sklopu Vladinog ureda za javnu nabavu, odnosno Ministarstva gospodarstva, Upravi za sustav javne nabave. Tijekom rada u sustavu države uprave sudjelovao je u izradi zakonskih i podzakonskih tekstova na području javne nabave te bio član radne skupine zadužene za poglavlje V – Javna nabava. Radio je i u Narodnim novinama d.d. na mjestu Voditelja uredništva pravne edukacije i pravne biblioteke te je bio član radne skupine za izradu i unaprjeđenje Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Ujedno je i član je radne skupine za elektroničku javnu nabavu pri Europskoj komisiji.

Maja Kuhar, mag.iur


Maja Kuhar je predsjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javne  nabave. Radno iskustvo stekla je radom u odvjetničkom uredu, u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u Ministarstvu socijalne politike i mladih kao glavna savjetnica ministra te u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao zamjenica državnog tajnika i načelnica Sektora za pravne poslove i upravljanje ugovorima i okvirnim sporazumima. U svom radu stekla je iskustvo na području javne nabave iz  perspektive naručitelja, ponuditelja i žalbenog tijela. Završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, položila pravosudni ispit te  sudjeluje kao redoviti je predavač na programima usavršavanja u području javne nabave. Završila je stručni program usavršavanja Public Procurement Excellence u organizaciji WU Executive Academy i Bundesbeschaffung GmbH u Beču.

izv. prof. dr. sc. Marko Turudić

Marko Turudić je izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se najviše bavi reguliranjem mrežnih industrija i javnom nabavom. Samostalni je autor je nekoliko knjiga, uključujući „Pravo javne nabave“ (2017.) i „Komentar Zakona o javnoj nabavi“ (2018.), i nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih radova. Nositelj je predmeta ”Javna nabava” na diplomskom i poslijediplomskim (specijalističkom i doktorskom) studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Studijskom centru za javnu upravu. Organizator je i voditelj niza edukacija cjeloživotnog obrazovanja iz javne nabave.

PROGRAM

PRIJAVE

Na edukaciju se možete prijaviti do petka, 25. 2. 2022., na sljedećem linku;

Link za prijavu

Edukacija će se održati u hibridno, online i u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  Termin održavanja je 28.2. i 1.3. 2022. od 16 do 20h, dvorana 4, Ćirilometodska ulica 4 (Gornji grad).  U slučaju pogoršane epidemiološke situacije, edukacija prelazi u online način održavanja.

Cijena edukacije po polazniku iznosi 1.750,00 kn. Upisnina pokriva sve troškove edukacije, što uključuje nastavne materijale, izdavanje potvrda ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.

Edukacije

  1. Naše edukacije se ne obavljaju po programu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radi stjecanja certifikata iz područja javne nabave. Pohađanjem ove edukacije (te polaganjem ispita ili pisanjem rada) polaznik stječe potvrdu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dva ECTS boda, koji će se moći priznati kao ispunjenje odgovarajućih studijskih obveza na poslijediplomskim specijalističkim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Odgovori

%d blogeri kao ovaj: